Om balladerne

Ballader er historier der fortælles, mens man synger og danser. De fleste af dem er meget gamle. Denne måde at synge og fortælle på er vokset ud af folkekulturen rundt omkring i verden, og er en måde at være sammen med andre på.

Sangene og dansene har været brugt til at styrke fællesskabet, til at glædes sammen, til kunstnerisk udfoldelse og til at lindre sorg og give råd og vejledning. Historierne og tonerne i balladerne er arketypiske sindbilleder, som handler om ting der skubber til os i livet. Temaer og begivenheder der finder sted igen og igen og har gjort det siden tidernes morgen.

Der er et kollektivt lag og et personligt lag i historierne og tonerne. Begge dele er lige vigtig og relevant på de rette tidspunkter og steder. Balladerne kan synges på mange forskellige måder. Som solosang, som fællessang, med stor kraft, nænsom messen, til dans eller som sangballader. Dog er der en ting der er fælles for dem alle: Det kræver at man står frem med det man synger, som den man er.