Forsiden   Tekster og Melodier  •  Teori  •  Artikler  •  Billeder  •  Video  •  Leksikon  •  Om hjemmesiden  

 

Anelise og

Thorkild Knudsens hovedværk »Seks Indgange Til Balladen«, som denne hjemmeside bygger på - og bygger videre på.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Special Feature:

Finbar Furey:

The Fox Chase

Danske Traditionelle Ballader

Tekster • Noder • Lyd • Billeder • Kommentarer

 

Den musikalske folkekultur og dens aktive sangere, spillemænd, dansere og fortællere gemmer på en lang række værdier, evner og færdigheder, som den industrielle og kommercielle udvikling længe har været i gang med at demontere og ødelægge. Specialisering og masseproduktion af færdigvarer gør os til passive (stor)forbrugere, også i kulturel forstand. Afhængighed af penge og kompliceret teknologi har erstattet de folkelige fællesskaber. Denne hjemmeside er et bidrag til genrobringen af de glemte værdier...

 

Traditionel musikalsk folkekultur

Hvad kan vi lære af den traditionelle folkekultur i dag? Her er en række punkter, som står lysende klart for den, der i mange år har arbejdet med musikalsk folkekultur:

 

Dansk traditionel sang, musik, dans og fortælling

 

• træner og udvikler vores sproglige færdigheder

• understøtter vores personlige udvikling

• giver os selvsikkerhed og selvværd

• udvikler vores kropsbevidsthed og vores motoriske evner

• giver os naturlig og alsidig motion

• giver os fornøjelige stunder og meningsfuldt samvær

• udvider vores kulturelle og menneskelige horisont

• udvikler vores fællesskabsfølelse og sociale kompetence

• styrker vores evner for samarbejde, kommunikation og indlevelse

• er smuk, tidløs, uudtømmelig, uopslidelig...

 

Råstof

Alt dette opnås, fordi den musikalske folkekultur er et enestående kulturelt råstof. Men det opnås kun, hvis vi sammen producerer vores underholdning og kultur til fælles selvforsyning. De traditionelle ballader er særligt egnede til dette formål, da de indeholder både sang, musik, dans, fortælling og teater. Balladen er et totalkunstværk.

 

Nyheder og arrangementer:

 

08.-15.07.2012:

Balladens ild

Tur til Frankrig

 

15.06.2012:

Åbent balladeforløb

Balladegruppen

 

11.05.2012:

Åbent balladeforløb

Balladegruppen

 

27.-29.01.2012:

Balladeweekend

Broby skole

 

(kursusmateriale fra dette kursus her)

Ballader.dk © Leif Varmark 2012  • E-mail •  42 45 94 14

Eksemplarfremstilling af papirkopier/prints fra denne hjemmeside til undervisningsbrug og intern administrativ brug er tilladt med en aftale med Copydan Tekst & Node